Hlavicka

Formuláře ke stažení

Informace a dokumenty k zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022

Žádost  o ukončení vzdělávání žáka v ZŠ a MŠ Střelice

Žádost o uvolnění žáka z vyučování a ze školní družiny

Žádost o uvonění žáka na 3 a více dní

Žádost o vyhotovení stejnopisu (opisu) vysvědčení

Žádost o přijetí žáka/žákyně z jiné základní školy

Přihláška k zápisu k povinné školní docházce

Zápisní list pro školní rok 2020/2021

Žádost o odklad povinné školní docházky


Aktualizováno: 27.02.2022 20:04:44
Aktualizoval: Dubčák Radim