Hlavicka

Historie mateřské školy

Historie mateřské školy sahá až do roku 1950, kdy byly zřízeny prostory pro polodenní pobyt dětí v domě ve Vršovicích. V r. 1953 se škola přestěhovala do „staré školy".
9. 6. 1970 zasáhla budovu povodeň, kdy byly zatopeny podlahy i veškeré zařízení. Generální oprava celé budovy započala 1.1.1972 (výměna oken, ústřední topení...) a všech 35 dětí našlo přístřeší v tělocvičně ZDŠ a to až do začátku šk. r. 1973-74. Poté se provoz mateřské školy vrátil do „staré školy", kterou v letech 1978 navštěvoval rekordní počet 97 dětí.
V září 1989 byla otevřena nová budova MŠ - V Cihelně - tzv. „odloučená třída" pro dalších 24 dětí.
Vzhledem ke stavu budovy a prostor pro děti se začalo uvažovat o stavbě nové mateřské školy. Záměr se podařil a v r. 2011 se začalo s výstavbou mateřské školy v rámci Integrovaného komplexu .
26. 6. 2012 byl dnem loučení a stěhování ze „staré školy" do nově postavené budovy MŠ. Ta byla zkolaudovaná 19. 7. 2012 a předána k provozu k 1. 9. 2012 s kapacitou 75 dětí. Celková kapacita MŠ se tak zvýšila na 100 dětí.
Od školního roku 2013/2014 došlo po zápisu do MŠ k nyvýšení celkové kapacity na 109 dětí.

Aktualizováno: 28.08.2013 16:36:23
Aktualizoval: Dubčák Radim