Hlavicka

Prázdninám třikrát hurá!!!

Opravdu, není to tak dávno, co jsme slavili Vánoce a příchod nového roku. A podívejme se, další magické datum je tu! Možná, že většina populace nevnímá datum 30. června nijak magicky, ale pro děti a učitele školou povinné je v tomto datu skryto kouzla až dost. Poslední červnové dny jsou zvláštní kombinací závěrečného opakování, administrativních úkonů, známkování, školních výletů a úmorného čekání na prázdniny, které lze pozorovat na tvářích znuděně pospávajících dětí při odevzdávání a přebírání učebnic. Sem tam se najde tvor, který zvědavě prolistuje učebnici příštího ročníku, ale to jsou samozřejmě výjimky.

A pak přichází poslední den. Slavnostní shromáždění se v duchu posledních let odehrálo na školním hřišti. Úspěšní výherci soutěží si přicházeli pro odměny, pár slov zaznělo od paní ředitelky i pana starosty, deváťáci se rozloučili s místem, kde strávili podstatnou část svého zatím nedlouhého života. Při loučení prvňáků se svými patrony se leckdy zaleskla i slza v nejednom oku. Zaznělo i obvyklé hurá prázdninám. Pak už následovalo rozdávání vysvědčení ve třídách. Pravda, doby napjatých očekávání jsou dávno pryč, dneska je všechno dřív na internetu než na papíru. Přejeme všem krásné prázdniny bez katastrof a špatných zpráv, přejeme, aby prázdniny nebyly prázdné, ale plné zážitků a našim absolventům přejeme úspěšný start do života. Na shledanou v září!

 

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg


Aktualizováno: 01.07.2022 22:56:18
Aktualizoval: Dubčák Radim