Hlavicka

Rekonstrukce učebny informatikyNázev projektu: Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ a MŠ Střelice

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008704

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace


Tisková zpráva

 

 

Naše škola je příjemcem projektu „Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ a MŠ Střelice“, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - int. pr. CLLD“.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality ve vzdělávání. Cíle bude dosaženo modernizací odborné počítačové učebny se zaměřením na klíčové kompetence přírodní vědy, cizí jazyk a digitální technologie. Modernizovaná odborná učebna umožní žákům získat kvalitnější vzdělání a zároveň i lepší výchozí postavení při přestupu na navazující studium na střední školu a následné uplatnění se na trhu práce.

 

Cílem projektu je také zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech žáků školy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím bezbariérového přístupu osob tělesně znevýhodněných do nově zrekonstruovaných a projektem vybavených učeben. Tím projekt reaguje na dnešní snahu poskytnout všem občanům rovný přístup jak ke vzdělání, tak i v dalších sférách života.

 

V neposlední řadě je cílem projektu zpříjemnění pobytu žáků i pedagogických pracovníků školy spočívající v úpravě zeleně a venkovního prostranství.

 

Výuka ve zmodernizované třídě bude odpovídat dnešním požadavkům, bude si klást za cíl být pro samotné žáky atraktivnější a probudit u nich zájem o další učení a poznání, zlepšit jejich studijní výsledky a celkově je připravit k budoucímu uplatnění na trhu práce.

 

Doba realizace projektu: 1. 5. 2018 - 31. 8. 2019

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 871 056, 00 Kč

 

Mgr. Helena Fialová

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střelice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 


Aktualizováno: 10.08.2019 23:33:52
Aktualizoval: Dubčák Radim