Hlavicka

Šablony III

Projekt „Šablony III" (reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022746") je spolufinancovaný Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj mateřské a základní školy prostřednictvím personální podpory (školní asistent, speciální pegagog, kariérový poradce), sdílení zkušeností, doučování a projektových dnů ve výuce.


Aktualizováno: 05.10.2021 22:58:33
Aktualizoval: Dubčák Radim