Hlavicka

Základní údaje

Vzdělávací instituce

Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Komenského 2/585
664 47 Střelice
IZO: 600110508, IČO: 71011528
Tel.: 547 239 210, 547 239 387
Email: zss@volny.cz, reditelna@skolastrelice.cz
Web: www.zsms.streliceubrna.cz
Datová schránka: euqmhwd

Číslo hlavního účtu: 181702772/0300
Číslo účtu školní jídelny: 181702932/0300

Ředitelka školy
Mgr. Helena Fialová, telefon 547 239 210, 721 769 584, email zss@volny.cz, reditelna@skolastrelice.cz

Zástupce ředitelky pro ZŠ
Mgr. Jiří Beneš, telefon 547 239 387, 602 577 483, email jiri.benes@skolastrelice.cz

Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Zuzana Hloušková, telefon 547 239 578, 608 167 265, email ms.hlouskova@skolastrelice.cz

Vedoucí vychovatelka školní družiny
Yvona Hájková, telefon 778 076 633, email yvona.hajkova@skolastrelice.cz

Vedoucí poradenského centra, speciální pedagog
Mgr. Marcela Bezoušková, email marcela.bezouskova@skolastrelice.cz

Výchovná a kariérová poradkyně
Ing. Sylva Hradečná, email sylva.hradecna@skolastrelice.cz
konzultační hodiny pro žáky a rodiče jsou v pondělí 7.15 - 7.45 hodin, jinak dle potřeby a domluvy.

Metodička prevence
Mgr. Blanka Dalecká, email blanka.dalecka@skolastrelice.cz
konzultační hodiny pro žáky a rodiče jsou v úterý 7.30 - 7.50 hodin, jinak dle potřeby a domluvy.

Vedoucí školní jídelny
Petra Jahodová, telefon 547 239 261, email jidelna@skolastrelice.cz

Vedoucí provozních zaměstnanců, školník
Václav Konicar, školní telefon 547 239 210, 547 239 387

ICT koordinátor, správce IT a webových stránek
Mgr. Radim Dubčák, telefon 772 963 963, email rdubcak@centrum.cz

Správce sportovní haly
Vladislav Kučera, telefon 723 174 973, email vladislav.kucera@skolastrelice.cz
halu pronajímá Obec Střelice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petra Peschelová, telefon 725 654 319, email gdpr@jkaccounting.cz

Zřizovatel

Obec Střelice
náměstí Svobody 111/1
664 47 Střelice

Zástupce zřizovatele, starosta obce
PaedDr. Zdeněk Ondrášek, Tel.: 547 239 777, email: strelice@streliceubrna.cz

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice a zahrnuje tyto součásti:
Základní škola, Komenského 585/2, Střelice: 1. - 9. ročník, kapacita 500 žáků,
Mateřská škola, Školní 814/1, Střelice: kapacita 84 dětí 3 třídy,
Mateřská škola, V Cihelně 690/6, Střelice: kapacita 46 dětí, 2 třídy,
Školní družina, Komenského 585/2, Střelice: kapacita 180 žáků, 5 oddělení,
Školní jídelna, Komenského585/2, Střelice: kapacita 700 stravovaných,
Školní jídelny - výdejny stravy ve dvou budovách MŠ: kapacita 150 stravovaných.

Základní škola je součástí střediskové obce, kam se sjíždějí žáci z okolních obcí: Radostic, Omic, Troubska a částečně z Prštic a dalších obcí. Ve Střelicích je zavedena doprava IDS, žáci přijíždí do školy autobusem nebo vlakem, popřípadě je rodiče dopravují autem. Na železniční zastávce Střelice horní se nachází železniční uzel směr Brno Jihlava a Brno Znojmo. Organizace vyučování, začátek i konec se vždy musí přizpůsobit jízdním řádům. V případě potřeby vedení školy vstupuje do jednání s dopravním podnikem a je hledán koncensus při úpravě jízdního řádu.

Základní škola disponuje jednopodlažní budovou na ulici Komenského ve Střelicích. Stavba se nachází na kopci v rozsáhlém parku, jižní stranu obklopuje zahrada a v západní části školního areálu se nachází atletické hřiště s možností využití pro míčové hry na umělém povrchu, volejbal a tenis. Toto hřiště je celoročně otevřené veřejnosti. Část na volejbal a tenis je možné si mimo vyučování pronajmout u správce sportovní haly, která byla postavena jižně jako pokračování hlavní budovy školy. Sportovní hala je plně využívána k výuce tělesné výchovy, sportovních her a sportovních kroužků.

Stručná charakteristika školy
Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Celkově je učební program sestaven tak, aby žák ZŠ měl možnost se seznámit v rozumné míře s nejrůznějšími obory lidské činnosti. Ze školy by měla vycházet všestranně harmonicky rozvinutá osobnost, ne specialista. Škola dává žákům (rodičům) možnost volby ve volitelných předmětech do naplněnosti tříd, nepovinných předmětech a kroužcích.
V rámci inkluzivního vzdělávání škola čelí neprospěchu žáků a jejich nechuti se vzdělávat. Individuálním přístupem v hodinách, nebo v hodinách speciální pedagogické péče a doučování, i za pomocí asistentů pedagoga se daří žáky úspěšně provést základním vzděláním a připravit je na studium na střední škole. Taktéž je věnována nemalá pozornost žákům nadaným, a to již od 1. ročníku ZŠ.Aktualizováno: 22.01.2022 14:56:07
Aktualizoval: Dubčák Radim