Hlavicka

Školská rada

Školská rada vznikla ze zákona na naší škole v roce 2005. Má šest členů. Funkční období rady je tříleté.

Školský zákon - školská rada

Zástupci pedagogů ZŠ a MŠ Střelice: Mgr. Eva Sázavská, Mgr. Marek Holešovský
Zástupci zákonných zástupců žáků: Mgr. Pavlína Krejčí, Zdeněk Stratil (předseda)
Zástupci obce Střelice: Jiří Vašulín, Petra Vidláková

Kontakty:
Předseda školské rady pan Zdeněk Stratil: zss.sr.predseda@seznam.cz
Školská rada: zss.sr@seznam.cz

Organizační schéma

Úkoly školské rady (podle školského zákona):
1. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
3. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
6. Projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy.
9. Podává návrh na odvolání ředitele.
10. Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Historie zápisů Školské rady.

Zápisy z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Střelice od roku 2015:
Zápis 08 ze dne 30. 3. 2015
Zápis 09 ze dne 8. 10. 2015
Zápis 10
ze dne 4. 10. 2016
Zápis 11 ze dne 18. 9. 2017
Zápis 12 ze dne 14. 1. 2019
Zápis 13 ze dne 9. 9. 2019

Zápisy z jednání školské rady jsou uloženy a k nahlédnutí u paní učitelky Mgr. Evy Sázavské a u předsedy Školské rady Zdeňka Stratila.


Aktualizováno: 16.12.2019 16:51:09
Aktualizoval: Dubčák Radim