Hlavicka

ŠJ - Základní informace

Ceny stravného MŠ
Přesnídávka – 12,-Kč
Oběd – 22,-Kč / 23,-Kč pro děti dosahující 7. let věku v daném šk. roce
Svačina – 10,- Kč
Celkem – 44,- Kč / 45,- Kč za měsíc

Ceny stravného ZŠ
7 až 10 let – 26,- Kč
11 až 14 – let 28,- Kč
15 a více let – 29,- Kč

Platba stravného
Stravné je nutno uhradit bezhotovostně do 15. dne vždy dopředu na následující měsíc.
- trvalý příkaz: MŠ -880,-Kč / 900,-Kč, ZŠ – 520,-Kč / 560,-Kč / 580,-Kč, uhradit do 10. dne na následující měsíc.
- složenkou, kterou obdržíte každý měsíc k 15. dni v měsíci.
- zálohově převodem na účet školy 181702932/0300. Vždy uveďte variabilní symbol dítěte.
- přeplatky se převádí do nového školního roku, nebo se na žádost vrací na konci školního roku.

Odhlašování / přihlašování stravy
Provádí se předchozí den do 14,00 hodin na www.strava.cz, číslo na jídelnu Střelice-1824, uživatelské jméno – prijmeni.jmeno, heslo- dle data narození ve tvaru (DDMMRRRR).
Na e-mail: jidelna@skolastrelice.cz nebo jidelnastrelice@centrum.cz
Na tel.: 547 239 261
Po svátcích a po víkendu do 7,00 daného dne.

Neodhlášenou stravu je možné si vyzvednout v 1. den nepřítomnosti dítěte v době: v MŠ od 11.30 – 11,45 a v ZŠ od 11.30 – 13.00 h do vlastních nádob (ne do skla).
Příprava odpolední svačinky v MŠ probíhá až po výdeji oběda. Z tohoto důvodu nebude vydána, pouze zabalené potraviny, jako jogurt, koláč.
Nevyzvednutá strava je rozdělena mezi ostatní děti.
Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte ve školním zařízení odhlásit stravu.

Směrnice o stravování ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Střelice


Petra Jahodová, DiS
vedoucí stravování Střelice

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg


Aktualizováno: 09.12.2021 20:21:06
Aktualizoval: Dubčák Radim