Hlavicka

ZŠ - Dějepisná exkurze 7.A do Znojma

Dějepisná exkurze, to není výlet, ale vyučování dějin v jiném prostředí, opakování a doplňování informací získaných ve škole, které tematicky vychází z učiva daného ročníku. V pátek 20. 5. jsme se na takovou exkurzi vydali se 7. A. Jejím cílem bylo mimo jiné ukázat dětem, že vzácná a zajímavá historická místa je možné vidět nejen v Praze.
Se zastávkami v Ivančicích (areál ve Sboru) a Hostěradicích (komenda řádu německých rytířů) jsme dojeli do Znojma, nádherného královského města založeného samotným Přemyslem Otakarem I., kde to dodnes historií dýchá doslova v každé uličce. Zde jsme si prohlédli podzemí, navštívili muzeum, kostel sv. Mikuláše, rotundu Panny Marie a sv. Kateřiny. Dozvěděli jsme se co je to „gotická parcela" nebo také to, že ve Znojmě v prosinci 1439 zemřel Zikmund Lucemburský, který zde byl, podle vlastního přání, 3 dny ve zlatém oděvu ponechán sedět na trůnu, než byl odvezen k poslednímu odpočinku do Velkého Varadína.
Děkuji panu Tomáši Berkovcovi, který připravil program a podklady pro děti a celou exkurzi odborně vedl.
Eva Sázavská
Fotografie: Marie Švestková, 7.A

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg

Aktualizováno: 15.06.2022 21:35:26
Aktualizoval: Dubčák Radim